बंद

  कोणाचे कोण

  कोणाचे कोण विभागवार
  Loader
  राज्यपालांचे सचिवालय
  नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
  श्री. संतोष कुमार (भा.प्र.से.)राज्यपालांचे प्रधान सचिवsecy[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23630635
  श्री राकेश नैथानीराज्यपालांचे विशेष सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारीosd[dot]governor-mh[at]gov[dot]in23632660
  श्रीमती श्वेता सिंघल (भा.प्र.से)राज्यपालांच्या सह सचिव (प्रशासन व विकास मंडळे)dsdb[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23643883
  श्रीमती अर्चना प्रसाद गायकवाडराज्यपालांच्या खाजगी सचिवps1[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632660
  श्रीमती प्राची जांभेकरराज्यपालांच्या उप सचिव (शिक्षण)dse[dot]rb-mh[at]gov[dot]in23683820
  श्री. कमल घिल्डियालराज्यपालांचे अतिरिक्त खाजगी सचिवaps[dot]rb-mh[at]mah[dot]gov[dot]in23632660
  श्री.महिपाल सिंगराज्यपालांचे स्वीय सहाय्यक
  श्री राजु कदमराज्यपालांचे अवर सचिव (शिक्षण)us[dot]edurb-mh[at]gov[dot]in23632343
  राज्यपालाचे खाजगी सचिव - दोनps2[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23630635
  श्री. विक्रम निकमराज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन)usa[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23673666
  श्री. उमेश काशीकरराज्यपालांचे जनसंपर्क अधिकारीpro[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23670098
  श्री. विकास कुलकर्णीउपसंचालक (विकास मंडळे)dddb[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632343
  Loader
  राज्यपालांचा परिवार प्रबंधक विभाग
  नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
  श्री राकेश नैथानीराज्यपालांचे परिवार प्रबंधकcgh[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23682592
  श्री श्रेणिक दिलिप लोढा (भा.पो.से.)राज्यपालांचे परिसहायकadc2[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632660
  लेफ्टिनेंट कमांडर अमरेन्द्र नारायण सिंहराज्यपालांचे परिसहायकadc2[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632660
  श्री मोक्षवीर पाटीलराज्यपालांचे अतिरिक्त परिवार प्रबंधकmokshveer[dot]patil[at]nic[dot]in23632343
  श्री. रमेश येवलेप्रभारी अधिकारी, राजभवन, नागपूरramesh[dot]yeole[at]nic[dot]in07122565
  डॉ प्रसाद गजाननराव शिंदेमा. राज्यपालांचे भिषक23634836
  श्री. प्रशांत आर. उन्हवणेभोजन व्यवस्था अधीक्षकprashant[dot]unhavane[at]nic[dot]in23631644
  श्रीमती. प्रांजली स. आंब्रेकार्यालय अधीक्षकsuptoff[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632343