बंद

  कोणाचे कोण

  कोणाचे कोण विभागवार
  राज्यपालांचे सचिवालय
  नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
  श्री. संतोष कुमार (भा.प्र.से.)राज्यपालांचे प्रधान सचिवsecy[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23630635
  श्री राकेश नैथानीराज्यपालांचे विशेष सचिव आणि विशेष कार्य अधिकारीrakeshsnaithani[at]gmail[dot]com23632660
  श्रीमती श्वेता सिंघल (भा.प्र.से)राज्यपालांचे उप सचिव (विकास मंडळे)dsdb[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23643883
  राज्यपालांचे उपसचिव (शिक्षण)dse[dot]rb-mh[at]gov[dot]in23683820
  श्रीमती प्राची जांभेकरमानववंश शास्त्रज्ञ व उप सचिव (प्रशासन व शिक्षण )prachi[dot]jambhekar[at]gov[dot]in
  श्री रमेश फ्रान्सिस डिसोझाराज्यपालांचे अवर सचिव (प्रशासन)usa[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23673666-240
  श्री जगदीश सिंहराज्यपालांचे वरिष्ठ खाजगी सचिव23622660
  श्री. उल्हास मुणगेकरराज्यपालांचे खाजगी सचिवulhas[dot]mungekar[at]nic[dot]in23632660-221
  श्री प्रताप पां लुबाळराज्यपालांचे अवर सचिव (शिक्षण)us[dot]edurb-mh[at]gov[dot]in23632343-242
  श्री. शिवाजी लोंढेराज्यपालाचे खाजगी सचिव - दोनshivaji[dot]londhe[at]nic[dot]in23630635-206
  श्री. उमेश काशीकरराज्यपालांचे जनसंपर्क अधिकारीpro[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23670098-225
  श्री. विकास कुलकर्णीउपसंचालक (विकास मंडळे)dddb[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632343-280
  राज्यपालांचा परिवार प्रबंधक विभाग
  नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी
  श्री बादल कुमार भा. सां. से.राज्यपालांचे परिवार प्रबंधकcgh[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23682592
  ले. कमांडर राजीव रायराज्यपालांचे परिसहायकadc2[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632660-220
  श्री विशाल आनंद (भा.पो.से.)राज्यपालांचे परिसहायकadc2[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632660-220
  डॉ संजय सिताराम बोदडेमा. राज्यपालांचे भिषक23634836-260
  श्री. रमेश येवलेप्रभारी अधिकारी, राजभवन, नागपूरramesh[dot]yeole[at]nic[dot]in0712-2565245
  श्री. एम. बी. पाटीलउद्यान अधीक्षकmokshveer[dot]patil[at]nic[dot]in23632343-202
  श्री. प्रशांत आर. उन्हवणेभोजन व्यवस्था अधीक्षकprashant[dot]unhavane[at]nic[dot]in23631644-275
  प्रदीप आंगणेकार्यालय अधीक्षकsuptoff[dot]rb-mh[at]nic[dot]in23632343-205