बंद

  कागदपत्रे

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  सर्व कागदपत्रे
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २००९-२०१०
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्र प्रशासकीय अहवाल, महाराष्ट्र – वर्ष २००८-२००९
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  Annual Report on Scheduled Areas for 2008-2009
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(1 MB)
  अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 31/10/2022
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(912 KB)
  जाहिरात 25/06/2021
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(929 KB)
  राजभवनातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळवणूकीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अंतर्गत समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत 27/01/2021
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(623 KB)
  Corrigendum to the Notification dated 18th May 2020 published on 2 June 2020 02/06/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(309 KB)
  Notification dated 18th May 2020 – Provision for Appeal in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 18/05/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(160 KB)
  प्राची जांभेकर यांच्या नियुक्तीचा आदेश 30/03/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(291 KB)
  राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक यांच्या नियुक्तिचा आदेश 24/03/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(732 KB)
  राजपत्र दि. १३ मार्च २०२०: एमडीबी अध्यक्षांचा राजीनामा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(86 KB)
  राजपत्र दि. 29 ऑगस्ट 2019 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 ची अधिसुचना आणि तदनंतरच्या अधिसूचनामध्ये सुधारणा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(66 KB)