बंद

    03.09.2020 : अंतिम वर्षाच्या परीक्षे संदर्भात राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व कुलगुरूंची राजभवन येथे बैठक संपन्न