बंद

    29.12.2020 : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भावना सोमाया यांच्या ‘लेटर्स टू मदर’ या इंग्रजी पुस्तकाचे राजभवन येथे प्रकाशन केले.

    29.12.2020 : राज्यपालांनी केले मोदी यांच्या पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीचे प्रकाशन