बंद

    28.03.2022 : राज्यपालांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयावरील शैक्षणिक परिषदेचे उदघाटन

    राज्यपालांच्या हस्ते 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या विषयावरील शैक्षणिक परिषदेचे उदघाटन