बंद

    24.09.2020: पंजाब विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : अंमलबजावणीसाठी रोडमॅप’ या विषयावरील चर्चासत्राचे उद्घाटन

    Governor inaugurated a Webinar on New National Education Policy organized by the Panjab University