बंद

    17.05.2022: राज्यपालांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा दीक्षांत समारोह संपन्न

    Governor presides over 27th Convocation of Open University