बंद

    15.09.2021: नागपूर विद्यापीठाच्या नव्याने निर्माण संरक्षण व अंतरिक्ष कौशल्य विकास केंद्राचे राज्यपालांच्या हस्ते उदघाटन

    16.09.2021: राज्यपालांची पुणे येथील वेदाचार्य श्री घैसास गुरुजी वेदपाठशाळेला भेट