बंद

    15.06.2021: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ११८ वा दीक्षांत समारोह राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत संपन्न

    15.06.2021:  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ११८ वा दीक्षांत समारोह राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत संपन्न