बंद

    13.03.2022: राज्यपाल, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या उपस्थितीत जुहू विले पार्ले येथे विधी महाविद्यालयाचे उदघाटन संपन्न

    113.03.2022: राज्यपाल, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या उपस्थितीत जुहू विले पार्ले येथे विधी महाविद्यालयाचे उदघाटन संपन्न