बंद

    11.01.2022 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत सोलापूर विद्यापीठाचा दीक्षांत समारोह संपन्न

    11.01.2022 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत सोलापूर विद्यापीठाचा दीक्षांत समारोह संपन्न