बंद

    07.04.2022: रक्तदान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्थांना राज्यपालांच्या हस्ते ‘संवेदना’ पुरस्कार प्रदान

    Governor presents ‘Life Saver Awards’ to 35 Blood Donation organisations