बंद

    06.04.2021 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत शिवाजी विद्यापीठाचा ५७ वा दीक्षांत समारोह संपन्न

    06.04.2021 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत शिवाजी विद्यापीठाचा ५७ वा दीक्षांत समारोह संपन्न