बंद

    04.03.2022 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठात राज्यपालांच्या हस्ते कार्यक्रम

    04.03.222 : Governor inaugurated the Multipurpose Indoor Sports Complex of the Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University