बंद

  निविदा/जाहिराती

  Filter Past निविदा/जाहिराती
  निविदा/जाहिराती
  शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
  विषयावर आधारित पुस्तके प्रकाशित करण्याबाबत सूचना 10/03/2015 03/10/2016 पहा (16 KB)
  ईपीबीएक्स दूरध्वनी यंत्रणांच्या वार्षिक देखभाल करण्याकरिता जाहिर निविदा (प्रथम मुदतवाढ) 05/08/2015 05/08/2016 पहा (58 KB)
  ईपीएबीएक्‍स दूरध्‍वनी यंत्रणांच्‍या वार्षिक देखभाल कराराकरीता जाहिर निविदा 15/07/2015 15/07/2016 पहा (425 KB)
  गणवेष शिलाईसाठी निवीदा 30/06/2015 30/06/2016 पहा (172 KB)
  मायक्राफिल्म रिडर खरेदीकरीता निविदा सूचना 10/03/2015 10/03/2016 पहा (86 KB)