बंद

    वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाच्या प्रदेशनिहाय संवतिरणाकरिता, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील नियम ७ अन्वये महाराष्टाचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी दिलेले निर्देश.

    शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
    वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक योजनेतील नियतव्ययाच्या प्रदेशनिहाय संवतिरणाकरिता, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील नियम ७ अन्वये महाराष्टाचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी दिलेले निर्देश. 17/03/2016 01/11/2019 पहा (884 KB)