बंद

    महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मधील बदलाबाबत राजपत्र

    शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
    महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मधील बदलाबाबत राजपत्र 07/11/2016 01/11/2019 पहा (75 KB)