बंद

  घोषणा ( सामान्य)

  घोषणा ( सामान्य)
  शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
  कार्यालयीन आदेश : राज्यपाल सचिव व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील विविध पदांना सुधारीत ग्रेडवेतन व वेतन श्रेणी देणे बाबत

  कार्यालयीन आदेश : राज्यपाल सचिव व परिवार प्रबंधक कार्यालयातील विविध पदांना सुधारीत ग्रेडवेतन व वेतन श्रेणी देणे बाबत

  14/08/2020 31/12/2021 पहा (154 KB)
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सन २०२०-२०२१ करीता निर्देश

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सन २०२०-२०२१ करीता निर्देश.

  01/03/2020 31/03/2021 पहा (473 KB)
  अ‍ॅडॉप्टिंग व्हिलेजेस: चेंजिंग लाईव्हज

  अ‍ॅडॉप्टिंग व्हिलेजेस: चेंजिंग लाईव्हज

  26/08/2019 31/12/2020 पहा (987 KB)
  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे निर्देश वर्ष 2019 -20

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे निर्देश 2019-2020

  27/02/2019 31/12/2020 पहा (912 KB)
  कंत्राटी तत्वावर नोंदणीकृत सेवापुरवठादाराकडून पदे भरण्याकरिता जाहिरात 21/02/2019 31/12/2020 पहा (401 KB)

  संग्रहित