बंद

    24.02.2023 : राज्यपालांच्या दुरस्थ उपस्थितीत स्वारातीम विद्यापीठाचा २५ वा दीक्षांत समारंभ संपन्न