बंद

    21.02.2024: राज्यपालांच्या दुरस्थ उपस्थ‍ितीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा एकोणिसावा दीक्षांत समारंभ संपन्न