बंद

    19.03.2024 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचा दीक्षांत समारोह संपन्न