बंद

    06.01.2023 : राज्यपालांच्या दूरस्थ उपस्थितीत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ संपन्न