बंद

    27.12.2019 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचा पंधरावा दीक्षांत समारंभ राज्यपाल यांच्य