बंद

    संविधान दिनानिमित्त राजभवन येथे राज्यपाल यांनी राजभवनातील अधिकारी, कर्मचारी समवेत राज्यघटनेच्या उददेशिकेचे वाचन केले.