बंद

    राज्यपाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे स्वयंचिकित्सेतून विकारांचे व्यवस्थापन या विषयावरील प्रशिक्षण व आरोग्य शिबिर.