बंद

    राज्यपाल यांनी राज्य विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाला विधान भवन येथे संबोधित केले.