बंद

    मध्य सेवा प्रशिक्षणासाठी आलेले भारतीय विदेश सेवेतील चार अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.