बंद

    राज्यपाल यांनी मुंबईच्या वाळकेश्वर परिसरातील ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाला भेट देऊन परिसराचा वारसा जनत कार्याची माहिती घेतली.