बंद

    महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी राज्यपाल यांची राज भवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेऊन त्यांना सदिच्छा दिल्या.