बंद

    भारतीय नौसेनेच्या पश्चिम मुख्यालयाचे मुख्य ध्वजअधिकारी, व्हाईस ॲडमिरल अजित कुमार पी यांनी राज्यपाल यांची सदिच्छा भेट घेतली.