बंद

    संत गाडगेबाबा यांच्या पुतळ्यास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी पुष्पांजली वाहून अभिवादन केले.