बंद

    राज्यपाल यांनी राजभवन कर्मचाऱ्यांच्या सार्वजनिक नवरात्र मंडळाला भेट देऊन कर्मचाऱ्यांसमवेत देवीची आरती केली.