बंद

    ज्येष्ठ सदस्य कालीदास निळकंठ कोळंबकर यांना राज्यपाल यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिली.