बंद

    महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी दक्षिण मुंबई येथे पर्युषण पर्वानिमित्त विविध जैन संघाच्या रथयात्रेला झेंडा दाखवून रवाना केले.