बंद

    राज्यपाल यांच्या हस्ते जलसवंर्धन तसेच शिक्षण क्षेत्रात उत्तम करणाऱ्या अमला रुईया यांना परमार्थ रत्न पुरस्काराने गौरविण्यात आले.