बंद

    राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या नव्या वसतिगृहाचे उद्घाटन झाले.