बंद

    राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारत जैन महामंडळाव्दारे आयोजित क्षमापन समारोह मुंबई येथे संपन्न झाला.