बंद

    अमरावतीच्या संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचा ३६ वा दीक्षांत समारंभ राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत पार पडला.