बंद

    राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत कलसुत्री या संस्थेव्दारे आयोजित अभया या नाटकाचे सादरीकरण करण्यात आले .