बंद

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१५ – अनसुचित क्षेत्रातील तेंदूपत्ता आणि आपटा संकलन व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे

    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१५ – अनसुचित क्षेत्रातील तेंदूपत्ता आणि आपटा संकलन व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दि. १७ डिसेंबर २०१५ – अनसुचित क्षेत्रातील तेंदूपत्ता आणि आपटा संकलन व विक्रीच्या व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(777 KB)