बंद

    अधिसूचना दि. ५ नोव्हेंबर २०१६ – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये फेरबदल – अंगणवाडयातील ७ महिन्यापेक्षा अधिक आणि ६ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना अंडी पुरविणे आणि गरम शिजवलेले अन्न देणे.

    अधिसूचना दि. ५ नोव्हेंबर २०१६ – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये फेरबदल – अंगणवाडयातील ७ महिन्यापेक्षा अधिक आणि ६ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना अंडी पुरविणे आणि गरम शिजवलेले अन्न देणे.
    शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
    अधिसूचना दि. ५ नोव्हेंबर २०१६ – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये फेरबदल – अंगणवाडयातील ७ महिन्यापेक्षा अधिक आणि ६ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना अंडी पुरविणे आणि गरम शिजवलेले अन्न देणे.
    प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(682 KB)