बंद

  राज्यपालांच्या अधिसूचना

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  राज्यपालांच्या अधिसूचना
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  Corrigendum to the Notification dated 18th May 2020 published on 2 June 2020 02/06/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(309 KB)
  Notification dated 18th May 2020 – Provision for Appeal in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 18/05/2020
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(160 KB)
  राजपत्र दि. १३ मार्च २०२०: एमडीबी अध्यक्षांचा राजीनामा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(86 KB)
  राजपत्र दि. 29 ऑगस्ट 2019 : राजपत्र दि. 09 जून 2014 ची अधिसुचना आणि तदनंतरच्या अधिसूचनामध्ये सुधारणा
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(66 KB)
  अधिसूचना दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ – महाराष्ट्र महसूल संहिता – १९६६ च्या कलम ३६ अ मध्ये सुधारणा – शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्पासाठी परस्पर कराराव्दारे जमिनीच्या खरेदीकरिता मंजूरीची आवश्यकता नाही.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(67 KB)
  अधिसूचना दि. ९ मे २०१७ – महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२ अ मध्येच फेरबदल- ग्रामसभा अनुसूचित क्षेत्रांतील गायरान जमिनी जतन, सुरक्षित आणि व्यवस्थापन करण्यास सक्षम.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(691 KB)
  अधिसूचना दि.२७ फेब्रवारी २०१७ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा -जनजाति उप योजना ऐवजी आदिवासी घटक कार्यक्रम.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(658 KB)
  अधिसूचना दि. २३ फेब्रुवारी२०१७ – वन हक्क अधिनियम २००६ च्या कलम क 3 मध्ये गोदामे, वखारी, शीतगृहे आणि हाट यांच्या अंतर्भाव.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(543 KB)
  अधिसूचना दि. २३ नोव्हेंबर २०१६ – राजपत्र दि.जून २०१४ च्या अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये गृह विभागातील पोलीस पाटील पद समाविष्ट करणे.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(40 KB)
  अधिसूचना दि. ५ नोव्हेंबर २०१६ – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मध्ये फेरबदल – अंगणवाडयातील ७ महिन्यापेक्षा अधिक आणि ६ वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांना अंडी पुरविणे आणि गरम शिजवलेले अन्न देणे.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(682 KB)
  अधिसूचना दि. १५ ऑक्टोबर २०१६ – महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादन मालकीचे हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, १९९७ यातील फेरबदल गौण वनोत्पादनाबाबत सर्व निर्णय ग्रामसभा किंवा तिची समिती घेईल.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(741 KB)
  राजपत्र दि. 9 ऑगस्ट 2016: राजपत्र दि ९ जून 2014 च्या अधिसूचनेत सुधारणा आणि सदर अधिसूचनेतील परिशिष्टामध्ये आदिवासी विकास विभागातील स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर आणि कामाठी पदे समाविष्ट करणे.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(66 KB)