बंद

  जाहिरात

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  जाहिरात
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  जाहिरात 25/06/2021
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(929 KB)
  वाहन क्रमांक MH-01-AP-2310 आणि चारचाकी वाहनांचे सुटे भाग लिलावाद्वारे विक्री करणे बाबत.
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(690 KB)
  राज्यपाल सचिव कार्यालयाद्वारे लिलावाने विक्री करण्यात येणाऱ्या दोन मोटार सायकलींच्या खरेदीकरिता निविदा सादर करणे बाबत…
  प्रवेशयोग्य आवृत्ती : पहा(643 KB)