बंद

  अधिकारी आदेश / परिपत्रके

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  अधिकारी आदेश / परिपत्रके
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  प्राची जांभेकर यांच्या नियुक्तीचा आदेश 30/03/2020 पहा(291 KB)
  राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक यांच्या नियुक्तिचा आदेश 24/03/2020 पहा(732 KB)
  आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत कार्यालयीन आदेश 14/02/2020 पहा(5 MB)