बंद

  कायदे, अधिसूचना, इतर विभागांचे शासन निर्णय

  दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा
  कायदे, अधिसूचना, इतर विभागांचे शासन निर्णय
  शीर्षक तारीख पहा / डाउनलोड करा
  महसूल व वन विभाग अधिसूचना दि. २८ सप्टेंबर १९९८ – मुंबई गौण खनिज उत्खनन नियम, १९५५ मध्ये सुधारणा पहा(237 KB)
  पेसा नुसार विविध कायद्यांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांवर इएनव्हीआरओ अहवाल पहा(626 KB)
  सक्सेना अहवाल पहा(939 KB)
  अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जिल्हे यांचे जनगणना निर्देशक 16/12/2019 Selected Census Indicators for Scheduled Area districts
  भूसंपादन कायद्यातील नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम – कलम ४१ आणि ४२ पहा(1 MB)
  अनुसूचित क्षेत्रातील भूसंपादना बाबत महसूल आणि वन विभागाच्या सुचना, दि. १० डिसेंबर १९९७ चे परिपत्रक पहा(939 KB)
  महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या जमिनी परत करणे अधिनियम १९७४ पहा(70 KB)