बंद

  प्रशासन विभाग

  प्रशासन विभागाकडून खालील विषय हाताळले जातात :-

  1. राज्यपाल सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनाविषयक बाबी.
  2. अधिनियम व संविधानिक विषयावरील प्रकरणे.
  3. अध्यादेशाचे प्रख्यापन
  4. राज्यविधानमंडळाची अधिवेशने ‍ अभिनिमंत्रित व संस्थगित करणे.
  5. जन्मठेप व मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या बंदयांच्या दया याचिका.
  6. शासनाच्या विविध विभागातील पदांचे सेवाप्रवेश नियम.
  7. विधीमंडळ सदस्यांची अनर्हतेबाबतची व लोक सेवकांवर खटला दाखल करण्याबाबतची प्रकरणे.
  8. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १८(१) व २५/२५ (अ) अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पुनर्विलाकन अर्ज.
  9. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व लोकायुक्त यांचे वार्षिक अहवाल.
  10. राष्ट्रपतींचे पोलीस पदक शिफारशी
  11. राष्ट्रपतींचे होमगार्ड ‍ व अग्निशमन सेवा पदक शिफारशी.
  12. जनतेच्या तक्रारी.
  13. विविध सामाजिक संस्थांकडून मा. राज्यपालांना आश्रयदाते होण्यासाठी निमंत्रणे.
  14. राज्यपाल सचिव कार्यालयाच्या प्रशासकीय बाबी.