बंद

    जनसंपर्क विभाग

    विशेष कार्य अधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी मा. राज्यपालांचा जनसंवाद व संपर्क विभाग सांभाळतात. राज भवनच्या प्रकाशनांच्या कामातदेखिल त्यांचा सहभाग असतो. राज भवनच्या संकेतस्थळासंबंधी जबाबदारीदेखिल त्यांना देण्यात आली आहे.