बंद

  भाषणे

  द्वारे फिल्टर:
  प्रसिद्धीपत्रक

  27.02.2023: राज्य विधानमंडळाच्या, 2023 या वर्षातील मा राज्यपालांचे अभिभाषण

  सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज व राज्य विधानमंडळाचे सन्माननीय सदस्यहो, राज्य विधानमंडळाच्या, 2023 या वर्षातील पहिल्या…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  26.01.2023: प्रजासत्ताकाच्या ७३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यपालांचे भाषण

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांचे २६ जानेवारी २०२३ रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७३…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  01.05.2022: महाराष्ट्र दिनानिमित्त मा. राज्यपालांचे भाषण

  दिनांक १ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  03.03.2022: राज्यपालांचे अभिभाषण

  सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज व राज्य विधानमंडळाचे सन्माननीय सदस्यहो, राज्य विधानमंडळाच्या, 2022 या वर्षातील पहिल्या…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  26.01.2022 : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राज्यपालांचे भाषण

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल मा. श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे २६ जानेवारी २०२२ रोजी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या ७२…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  01.05.2021 महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांचे भाषण

  शनिवार, दिनांक १ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्राचे राज्यपाल…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  01.03.2021: राज्य विधानमंडळाच्या 2021 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनामधील भाषण

  सभापती महोदय, अध्यक्ष महाराज व राज्य विधानमंडळाचे सन्माननीय सदस्यहो, 1. राज्य विधानमंडळाच्या 2021 या वर्षातील…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  २६.०१.२०२० प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथे राज्यपालांचे भाषण

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांनी, भारताच्या 70 व्या प्रजासत्ताक वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या…

  तपशील पहा
  प्रसिद्धीपत्रक

  २६.०१.२०२० प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथे मुख्य समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहण

  मुंबई : शहरांच्या विकासाबरोबरच शहराच्या पर्यावरणाचे संरक्षण देखील महत्त्वाचे आहे. राज्यात विकासाच्या नियोजनात पर्यावरणपूरक बाबींवर…

  तपशील पहा