बंद

    15.11.2021 : कुलगुरू ले. ज. डॉ. माधुरी कानिटकर – राज्यपाल भेट

    प्रकाशित तारीख: November 15, 2021

    कुलगुरू ले. ज. डॉ. माधुरी कानिटकर – राज्यपाल भेट

    महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू ले. ज. डॉ. माधुरी कानिटकर (सेवानिवृत्त) यांनी राज्यपाल तथा कुलपती भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.